• Russian (CIS)
  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
facebooktwitYouTubeflickr

Курс валют ЦБ РФ

на 13.02.2016
BGN Болгарский лев
45,8238
USD Доллар США
79,4951
EUR Евро
89,8454
Школа при посольства России в Болгарии

<Белая книга нарушений прав человека на Украине

Год литературы

55 лет РУДН

Инвестиционный портал

Всемирная Россия

Русская газета

Газета Русия Днес

портал для соотечественников, проживающих за рубежом

русский дневник

БРИКС

Россия в БРИКС

banner.jpg

Кратка история на дипломатическите отношения между Русия и България
За начало на дипломатическите отношения между Русия и България се смята 7 юли 1879 г. В историческите архиви няма формален акт за установяването на дипломатическите отношения между двете страни след Руско-турската война 1877-1878 г. и Освобождението на България от османско робство. Известно е обаче, че с Височайша заповед №11 от 13/25 септември 1878 г. на МВнР на Русия статският съветник А.П.Давидов е «назначен за дипломатически агент и генерален консул в България (18 август) и за отлична служба е произведен в действителен статски съветник (7 септември)».
През 1886 г. във връзка с Източната криза дипломатическите отношения между Русия и България са прекъснати. Възстановени са отново през 1896 г.

През 1915 г. по време на Първата световна война, в която България участва на страната на Тройния съюз, дипломатическите отношения са прекъснати отново.

Установените съгласно Брест-Литовския договор (от 3 март 1918 г.) дипломатически отношения фактически не се реализират, въпреки че ръководителят на специалната мисия на България С.Чапрашиков известно време се намира в РСФСР и успява да връчи акредитивните си писма на Я.М.Свердлов. На 13 ноември 1918 година съгласно решението на ВЦИК Брестският договор и всички спогодби, произтичащи от него, са анулирани.

Дипломатическите отношения между СССР и България са установени отново през 1934 г. на равнище мисии (с размяна на телеграми между министъра на външните работи на България и народния комисар на външните работи на СССР от 11 и 23 юли 1934г.).

На 5 септември 1944 г. във връзка с това, че по време на Втората световна война България е съюзник на фашистка Германия, правителството на СССР с нота уведомява българското правителство за прекъсване на дипломатическите отношения и обявяване на война.

Дипломатическите отношения са възстановени след размяната на писма между заместник председателя на Съюзната контролна комисия в България и председателя на Министерския съвет на България от 14 и 16 август 1945 г.

На 6 януари 1948 г. е постигнато споразумение за преобразуването на мисиите в посолства.

На 23 октомври 1991 г. в Москва е подписан Протокол за установяване на дипломатически отношения между РСФСР и България. Обаче споразуменията, произтичащи от Протокола, не получават развитие. Страните не си разменят дипломатически представителства, а интересите на Русия в България са представлявани от Посолството на СССР.

През декември 1991 г. Посолството на СССР е преобразувано в Посолство на Русия.
Руските дипломатически представители в България
1. Александр Петрович Давыдов - 1879-1880
2. Алексей Михайлович Кумани - 1880
3. Михаил Александрович Хитрово - 1881-1882
4. Александр Ионин* - 1883-1884
5. Александр Иванович Кояндер - 1884-1885
6. Николай Каульбарс* - 1886
7. Николай Валерьевич Чарыков - 1896-1897
8. Георгий Петрович Бахметев - 1897-1905
9. Андрей Николаевич Щеглов - 1906-1907
10. Дмитрий Константинович Курило-Сементовский - 1907-1911
11. Анатолий Васильевич Неклюдов - 1911-1913
12. Александр Александрович Савинский - 1914-1915
13. Федор Федорович Раскольников - 1934-1938
14. Анатолий Иосифович Лаврентьев - 1939-1940
15. Александр Андреевич Лаврищев - 1940-1944
16. Степан Павлович Кирсанов - 1945-1948
17. Михаил Федорович Бодров - 1948-1954
18. Юрий Кондратьевич Приходов - 1954-1960
19. Георгий Аполлинарьевич Денисов - 1960-1963
20. Николай Николаевич Органов - 1963-1967
21. Александр Михайлович Пузанов - 1967-1972
22. Владимир Николаевич Базовский - 1972-1979
23. Никита Павлович Толубеев - 1979-1983
24. Леонид Иванович Греков - 1983-1988
25. Виктор Васильевич Шарапов - 1988-1992
26. Александр Алексеевич Авдеев - 1992-1996
27. Леонид Владимирович Керестеджиянц - 1997-2000
28. Владимир Геннадиевич Титов - 2000-2004
29. Анатолий Викторович Потапов - 2004
------------------------------------------
* Ръководител е на специална мисия, но не е назначен като дипломатически агент или консул.